Polish Your Polish – o projekcie

20160430_100619-copy

 

Projekt Polish Your Polish! prowadzony był od marca do grudnia 2016 roku wspólnie z warszawską Fundacją Think!, oraz Radą Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk (PAN), współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 2016.

Projekt dotyczył badań poziomu znajomości języka polskiego wśród Polaków zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych. Celem ich było uzyskanie odpowiedzi na pytania takie, jak m.in. w jakim stopniu Polacy za oceanem posługują się ojczystym językiem w swoich domach, czy polscy rodzice nauczają polskiego swoje dzieci i jakich narzędzi używają, by zachęcić najmłodsze pokolenia, urodzone w USA, do jego nauki, do poznawania ojczystej kultury, tradycji i historii.

Ankietę zawierającą 57 pytań otrzymało do wypełnienia ponad 1200 Polaków zamieszkałych we wszystkich ważniejszych stanach USA pod względem liczebności Polonii, w tym rodziców związanych ze środowiskami szkół sobotnich, organizacjami polonijnymi oraz osób nie związanych z żadnymi polonijnymi środowiskami.

Dodatkowo ankieta była również dostępna online https://www.surveymonkey.com/r/8GZMF6P

Wyniki badań przysłużyły się badaniom nad językiem prowadzonym przez Radę Języka Polskiego, jak również tym organizacjom i instytucjom w Polsce, które działają na rzecz utrzymania i rozwoju języka Polskiego wśród Polonii. Opracowania i wnioski w Raporcie mogą być fundamentem do podejmowania w najbliższej przyszłości szeregu działań i realizacji polonijnych projektów mających służyć promocji języka polskiego w polonijnych środowiskach USA, opracowywanych zarówno przez polonijne jak i polskie organizacje. Do tej pory nie przeprowadzono podobnych badań na terenie USA.

Gotowy raport został zaprezentowany w październiku 2016 roku, m.in. obchodach Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w USA jak również w polonijnych mediach.

W drugiej części projektu na bazie otrzymanych wyników badań powstał specjalny poradnik dla polonijnych rodziców w formie eBooka, jak również aplikacja dla dzieci i młodzieży na tablety, smartfony i komputery do nauki języka polskiego, w multimedialnej, przystępnej formie gier i zabaw przybliżających polską historię, kulturę i sztukę, przyrodę i geografię. W ramach promocji aplikacji zostały przeprowadzone w wybranych polskich szkołach w USA warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży na temat aktywnych form uczenia się języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warsztaty prowadzone były przez Jolantę Okuniewską oraz Marcina Polaka.