O akcji

plakat.kampania

Według szacunków Biura Spisu Powszechnego, wykonanych w ramach American Community Survey (ASC) za lata 2008-2010 w Nowym Jorku mieszkało 53 496 imigrantów z Polski. Dla porównania wg danych cenzusu z roku 2000 w Wielkim Jabłku mieszkało ich 61 546. Jeśli więc wierzyć tym szacunkom, tylko w tym jednym mieście ubyło ok. 13 proc. Polaków.
Z kolei według informacji skompilowanych na podstawie cenzusu przez Thaddeusa Radzilowskiego z Piast Institute – ośrodka zajmującego się badaniami nad Polonią – w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba polskich imigrantów w USA spadła o ok. 35 000 osób i wynosi według danych ACS, sumujących lata 2008-2010, 458 254 osoby.
Powyższe dane dowodzą, że spada liczba mieszkańców USA identyfikujących się jako Polacy. W związku z otwarciem możliwości legalnego zamieszkiwania i pracy w krajach Europy Zachodniej, coraz mniej polskich rodzin decyduje się na emigrację za ocean, a co za tym idzie zmniejsza się populacja osób polskiego pochodzenia, dla których język polski jest pierwszym językiem – znanym z domu jako jedyny lub jako równoległy z angielskim. Obecne pokolenie dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia może być ostatnim pokoleniem, który używa tego języka. Wpisuje się to w ogólną tendencję występującą w Stanach – spada liczba osób używających w domach języków państw europejskich. Dotyczy to m.in. włoskiego (spadek o 55% od 1980 r.), niemieckiego (-32%), jidysz (-51%), greckiego (-23%) oraz polskiego (-26% od 1980 r.).
Projekt i jego cele zostały opracowane w wyniku kilkuletniej ścisłej współpracy portalu DobraPolskaSzkola.com z polskimi sobotnimi szkołami oraz polskimi rodzinami, zamieszkałymi na stałe w Stanach Zjednoczonych oraz na podstawie sondaży i badań przeprowadzonych wśród Polonii w USA.

O kampanii

Kampania „W naszym domu mówimy po polsku!” prowadzona przez Fundację od 2003 r. ma na celu podnoszenie świadomości polonijnych rodziców zamieszkałych w USA na temat dwujęzyczności, nagłośnienie potrzeby rozmawiania w rodzinach z dziećmi w języku polskim, zachęcanie do tworzenia w domach swoistych polskich ambasad, w których porozumiewamy się jedynie w ojczystym języku oraz zwracanie uwagi na zanieczyszczenia języka, które są tak bardzo powszechne w polsko-amerykańskim środowisku.

Projekt jest skierowany do społeczności polonijnych, a w szczególności do rodzin z dziećmi, szkół polskich i organizacji zajmujących się podtrzymywaniem polskiej tożsamości w USA.

Cele kampanii:
1. Promocja używania języka polskiego w codziennym życiu polonijnej rodziny w USA.
2. Motywowanie dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego mieszkających w USA do nauki języka polskiego i nabywania wiedzy na temat polskiej kultury, tradycji i historii.
3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w pracy nad krzewieniem i rozwojem języka polskiego wśród polonijnych uczniów poprzez akcje informacyjne, czytelnicze, biblioteczne, metodyczne i kulturalne.

Dotychczasowe działania:

Specjalna rubryka kampanii
Na portalu www.DobraPolskaSzkola.com powstała specjalna kategoria akcji, w której zamieszczane są na bieżąco wszystkie materiały związane z kampanią.

Polonijne media
W ramach akcji w polonijnych mediach ukazało się kilkadziesiąt artykułów, wywiadów, wypowiedzi rodziców, nauczycieli i autorytetów wielu różnych obszarów na temat dwujęzyczności.

Nagrania filmowe
Fundacja Dobra Polska Szkoła zrealizowała szereg wywiadów (video) z osobami polskiego pochodzenia, urodzonymi w USA, doskonale posługującymi się polskim językiem. Stanowią one modele postepowania dla polonijnych rodziców oraz łamią panujące wśród rodziców stereotypy typu „dziecko urodzone i mieszkające poza Polską nigdy nie będzie w stanie mówić dobrą polszczyzną”. Przykłady tych osób pokazują, że nawet osoby z drugiego pokolenia Polaków, urodzone w USA, mogą doskonale posługiwać się językiem polskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, oraz że największa odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa właśnie na rodzicach. Wywiady były zamieszczane na stronie www.DobraPolskaSzkola.com, Facebooku, YouTube, na stronach partnerów oraz wyświetlane podczas spotkań z rodzicami.

Specjaliści
Wywiady na temat dwujęzyczności z profesjonalistami w dziedzinach edukacji, wychowania (Prof. Jan Miodek, Prof. Andrzej Markowski, Zdzisław Hofman, dr Zofia Wodnicka.

Spotkania w polskich szkołach społecznych
Fundacja organizuje spotkania w polskich szkołach społecznych z rodzicami i nauczycielami – dyskusje na temat dwujęzyczności dziecka i narzędzi w wychowaniu dwujęzycznego dziecka. Są to bardzo żywe i owocne spotkania. Rodzice bardzo są zainteresowani kampanią, chętnie się włączają i dzielą praktycznymi wskazówkami ze swojego domu. Spotkania te również są filmowane i zamieszczane na stronie portalu www.DobraPolskaszkola.com i partnerów.

Dekalog dla polonijnego rodzica
Na potrzeby kampanii opracowano Dekalogu dla Polonijnego Rodzica, swoistych 10 przykazań, których systematyczne przestrzeganie pozwoli na opanowanie przez dziecko polskiego języka. Dekalog jest efektem spotkań w polskich szkołach z rodzicami i nauczycielami. Jest on rozprowadzany w formie broszury w polskich szkołach, organizacjach, Polskim Konsulacie RP w Nowym Jorku, polskich sklepach, księgarniach i agencjach.